Sony Xperia E4g - Mencari dan melihat kenalan

background image

Mencari dan melihat kenalan

1

Tab Kenalan, Panggilan, Kegemaran dan Kumpulan

2

Sunting dan lihat maklumat kenalan perubatan dan kecemasan

3

Lihat butiran kenalan

4

Lompat ke kenalan bermula dengan huruf yang dipilih

5

Akses pilihan komunikasi untuk kenalan

6

Cari kenalan

7

Tambah kenalan

8

Lihat lebih banyak pilihan

Untuk mencari kenalan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik dan masukkan nombor telefon, nama atau maklumat lain dalam medan

Cari kenalan. Senarai hasil ditapis ketika anda memasukkan setiap aksara.

57

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memilih kenalan manakah yang hendak dipaparkan dalam aplikasi Kenalan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Tapis.

3

Dalam senarai yang muncul, tanda dan nyahtanda pilihan yang diinginkan. Jika

anda telah menyelaraskan kenalan anda dengan akaun penyelarasan, akaun itu

akan kelihatan dalam senarai. Untuk mengembangkan lagi senarai pilihan, ketik

akaun.