Sony Xperia E4g - Menyandarkan kenalan

background image

Menyandarkan kenalan

Anda boleh menggunakan kad ingatan untuk menyandarkan kenalan. Lihat

Memindahkan kenalan

pada halaman 56 untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang

cara memulihkan kenalan pada peranti anda.

Untuk mengeksport semua kenalan ke kad ingatan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Eksport kenalan > Kad SD.

3

Ketik

OK.

62

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.