Sony Xperia E4g - Berkongsi kandungan dengan peranti yang DLNA Certified™

background image

Berkongsi kandungan dengan peranti yang DLNA Certified™

Anda boleh melihat atau memainkan kandungan media yang disimpan ke peranti anda

atau peranti lain seperti, sebagai contoh, TV atau komputer. Peranti tersebut mestilah

DLNA Certified™ oleh Digital Living Network Alliance dan semua peranti mestilah

disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi® yang sama untuk berkongsi kandungan

tersebut. Anda boleh juga melihat atau memainkan kandungan dari peranti DLNA

Certified™ yang lain pada peranti anda.
Selepas anda menyediakan perkongsian kandungan antara peranti, anda boleh, sebagai

contoh, mendengarkan fail muzik yang disimpan pada komputer rumah anda daripada

peranti anda atau melihat foto yang diambil dengan kamera telefon anda pada skrin TV

yang besar.

Mainkan fail daripada peranti DLNA Certified™ pada peranti anda

Apabila anda memainkan fail dari peranti DLNA Certified™ pada peranti anda, peranti

lain ini bertindak sebagai pelayan. Dalam kata lain, ia berkongsi kandungan melalui

rangkaian. Peranti pelayan mesti menjadikan fungsi perkongsiannya didayakan dan

memberi kebenaran akses kepada peranti anda. Ia juga mesti disambungkan kepada

rangkaian Wi-Fi® yang sama seperti peranti anda.

100

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memainkan trek yang dikongsi pada peranti anda

1

Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian

Wi-Fi® yang sama seperti peranti anda.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

3

Seret hujung kiri skrin utama Walkman® ke kanan, dan ketik

Peranti.

4

Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.

5

Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih trek yang anda

mahu mainkan. Trek mula dimainkan secara automatik.

Untuk memainkan video yang dikongsi pada peranti anda

1

Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian

Wi-Fi® yang sama seperti peranti anda.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Filem.

3

Seret hujung kiri skrin utama Filem ke kanan, dan ketik

Peranti.

4

Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.

5

Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih video yang anda

mahu mainkan.

Untuk melihat foto yang dikongsi pada peranti anda

1

Pastikan peranti yang anda mahu berkongsi fail disambungkan kepada rangkaian

Wi-Fi® yang sama seperti peranti anda.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Album .

3

Seret hujung kiri skrin utama Album ke kanan, dan ketik

Peranti.

4

Pilih peranti daripada senarai peranti yang disambungkan.

5

Semak imbas folder bagi peranti yang disambungkan dan pilih foto untuk

melihatnya.

Memainkan fail daripada peranti anda pada peranti DLNA Certified™

Sebelum anda boleh melihat atau memainkan fail media dari peranti anda pada peranti

DLNA Certified™ lain, anda mesti menyediakan perkongsian fail pada peranti anda.

Peranti yang anda kongsikan kandungan dipanggil peranti klien. Sebagai contoh, TV,

komputer atau tablet boleh bertindak sebagai peranti klien. Peranti anda berfungsi

sebagai pelayan media apabila ia menyediakan kandungan kepada peranti klien. Apabila

anda menyediakan perkongsian fail pada peranti anda, anda mesti juga memberikan

kebenaran akses kepada peranti klien. Selepas anda melakukannya, peranti tersebut

dipaparkan sebagai peranti yang didaftarkan. Peranti yang menunggu untuk

mendapatkan kebenaran akses disenaraikan sebagai peranti yang menunggu

kebenaran.

Untuk menyediakan perkongsian fail dengan peranti DLNA Certified™ lain

1

Sambungkan peranti anda kepada rangkaian Wi-Fi®.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

3

Ketik , kemudian ketik

Pelayan media.

4

Untuk menghidupkan fungsi

Kongsi media, seret penggelangsar. kelihatan di

dalam bar status. Kini peranti anda boleh berfungsi sebagai pelayan media.

5

Sambungkan komputer anda atau peranti lain kepada rangkaian Wi-Fi® sama

seperti peranti anda.

6

Pemberitahuan muncul dalam bar status peranti anda. Buka pemberitahuan dan

tetapkan akses kebenaran untuk setiap peranti.

Arahan untuk menyediakan perkongsian fail menggunakan DLNA™ berbeza bergantung pada

peranti klien. Rujuk Panduan pengguna peranti klien anda untuk mendapatkan maklumat

lanjut. Jika peranti tidak dapat menyambung kepada rangkaian klien, semak untuk memastikan

rangkaian Wi-Fi® anda berfungsi.

Anda juga boleh mengakses menu

Pelayan media di bawah Tetapan > Kesambungan

Xperia™ > Pelayan media. Jika anda menutup paparan Pelayan media, fungsi perkongsian

fail kekal berjalan di latar belakang.

101

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk berhenti berkongsi fail dengan peranti DLNA Certified™ yang lain

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Pelayan media.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Kongsi media ke kiri.

Untuk menetapkan kebenaran akses bagi peranti menunggu

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Pelayan media.

3

Pilih peranti daripada senarai

Peranti menunggu.

4

Pilih tahap kebenaran akses.

Untuk menukar nama peranti didaftarkan

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Pelayan media.

3

Pilih peranti daripada senarai

Peranti berdaftar, kemudian pilih Tukar nama.

4

Masukkan nama baru untuk peranti.

Untuk menukar tahap akses bagi peranti berdaftar

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Pelayan media.

3

Pilih peranti daripada senarai

Peranti berdaftar.

4

Ketik

Tukar tahap akses dan buat pilihan.

Untuk mendapatkan bantuan mengenai perkongsian kandungan dengan peranti

DLNA Certified™ lain

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Pelayan media.

3

Ketik .

Memainkan fail pada peranti Digital Media Renderer

Menggunakan teknologi DLNA™ anda boleh menolak kandungan media yang disimpan

pada peranti anda ke peranti lain yang disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi® yang

sama. Peranti lain mestilah dapat berfungsi sebagai peranti Digital Media Renderer

(DMR) dan memaparkan atau memainkan kandungan yang diterima dari peranti anda.

TV dengan ciri DLNA atau PC yang menjalankan Windows® 7 atau lebih tinggi adalah

contoh peranti DMR.

Tetapan untuk mendayakan Digital Media Renderer mungkin berbeza-beza bergantung pada

peranti. Rujuk panduan pengguna peranti DMR untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan yang dilindungi dengan Pengurusan Hak Digital (DRM) tidak boleh dimainkan pada

peranti Digital Media Renderer menggunakan teknologi DLNA™.

Untuk melihat foto atau video dari peranti anda pada peranti DMR

1

Pastikan bahawa anda telah menyediakan peranti DMR dengan betul dan ia telah

disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi® yang sama seperti peranti anda.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Album .

4

Semak imbas dan buka foto atau video yang anda mahu lihat.

5

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik dan pilih peranti DMR
untuk berkongsi kandungan anda. Kandungan yang dipilih mula dimainkan dalam

turutan kronologi pada peranti yang anda pilih.

6

Untuk memutuskan sambungan daripada peranti DMR, ketik dan pilih

Putuskan

smbgn. Fail berhenti dimainkan pada peranti DMR tetapi terus bermain pada

peranti anda.

Anda juga boleh berkongsi video daripada aplikasi Filem pada peranti anda dengan mengetik
video dan kemudian ketik

.

102

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memainkan trek muzik dari peranti anda pada peranti DMR

1

Pastikan bahawa anda telah menyediakan peranti DMR dengan betul dan ia telah

disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi® yang sama seperti peranti anda.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

3

Pilih kategori muzik dan semak imbas ke trek yang anda mahu kongsi, kemudian

ketik trek itu.

4

Ketik dan pilih peranti DMR untuk berkongsi kandungan anda. Trek akan
dimainkan secara automatik pada peranti yang anda pilih.

5

Untuk memutuskan sambungan daripada peranti DMR, ketik dan pilih peranti

anda. Trek berhenti bermain pada peranti DMR tetapi terus dimainkan pada

peranti anda.