Sony Xperia E4g - Gambaran keseluruhan peranti

background image

Gambaran keseluruhan peranti

6

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1. Lampu Pengecasan/Pemberitahuan
2. Lensa kamera depan
3. Sensor Kehampiran/Cahaya
4. Speaker Telinga
5. Kekunci kuasa
6. Kekunci Kelantangan/Zum
7. Mikrofon utama
8. Mikrofon kedua

9. Lampu kamera
10. Lensa kamera utama
11. Bicu headset
12. Kawasan pengesanan NFC™
13. Port untuk kabel pengecas/USB
14. Lubang tali pengikat
15. Pembesar suara

NFC tidak tersedia di semua pasaran.