Sony Xperia E4g - Mengecas peranti anda

background image

Mengecas peranti anda

Peranti anda mempunyai bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, yang seharusnya

digantikan oleh Sony atau pusat pembaikan Sony yang berdaftar sahaja. Jangan sekali-

kali cuba membuka atau meleraikan peranti ini sendiri. Membuka peranti boleh

menyebabkan kerosakan yang akan membatalkan waranti anda.
Bateri tercas sebahagiannya semasa peranti dihantarkan dari kilang. Bergantung pada

tempoh peranti berada di dalam kotak sebelum anda membelinya, aras bateri mungkin

agak rendah. Oleh itu, anda disarankan supaya mengecas bateri selama sekurang-

kurangnya 30 minit sebelum memulakan peranti anda untuk pertama kalinya. Anda

masih boleh menggunakan peranti anda semasa ia sedang dicas. Baca selanjutnya

tentang bateri dan cara meningkatkan prestasi dalam

Bateri dan pengurusan kuasa

pada halaman 120 .

Untuk mengecas peranti anda

11

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Pasangkan pengecas ke dalam salur keluar kuasa.

2

Pasangkan satu hujung kabel USB ke dalam pengecas (atau ke dalam port USB

komputer).

3

Pasangkan satu lagi hujung kabel ke dalam port USB mikro pada peranti anda,

dengan simbol USB menghadap ke atas. Lampu pemberitahuan menyala apabila

pengecasan bermula.

4

Apabila peranti sudah dicas penuh, putuskan sambungan kabel dari peranti anda

dengan menariknya lurus keluar. Pastikan penyambung tidak bengkok.

Sekiranya bateri telah ternyahcas sepenuhnya, mungkin mengambil masa beberapa minit

sebelum lampu pemberitahuan menyala dan ikon pengecasan kelihatan.

Status lampu pemberitahuan bateri

Hijau

Paras cas bateri melebihi 90%

Berdenyar merah

Bateri sedang dicas dan paras cas bateri kurang daripada 15%

Jingga

Bateri sedang dicas dan paras cas bateri kurang daripada 90%

12

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.