Sony Xperia E4g - Pemasangan

background image

Pemasangan

Lapisan plastik perlindungan dilekatkan pada skrin. Anda harus menanggalkan lapisan ini

sebelum menggunakan skrin sentuh. Jika tidak, skrin sentuh mungkin tidak berfungsi

dengan betul.

Untuk menanggalkan penutup belakang

Masukkan kuku ke dalam ruang (seperti ditunjukkan dalam ilustrasi) dan angkat

penutup tersebut.

Untuk memasang penutup belakang

1

Letakkan penutup belakang di atas bahagian belakang peranti, kemudian tekan

penjuru bawah ke bawah untuk mengunci penutup ditempatnya.

2

Bergerak dari bawah ke atas, tekan tepi penutup dari atas ke bawah sehingga

penutup berdetap masuk ke tempatnya.

Untuk memasukkan kad SIM mikro

Jika anda memasukkan kad SIM mikro semasa kuasa peranti dihidupkan, peranti akan

dimulakan semula secara automatik.

7

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Tanggalkan penutup belakang, kemudian masukkan kad SIM mikro ke dalam

slotnya dengan sesentuh berwarna emas menghadap ke bawah.

Anda perlu menggunakan kad SIM mikro supaya peranti anda berfungsi dengan betul.

Sesetengah kad SIM bersaiz standard membolehkan anda menanggalkan kad SIM mikro

bersepadu. Setelah anda menanggalkan kad SIM mikro daripada kad SIM bersaiz standard,

anda tidak boleh menyambungkannya semula dan menggunakan kad SIM bersaiz standard

lagi. Jika anda tidak mempunyai kad SIM mikro atau jika kad SIM semasa anda tidak

mengandungi kad SIM mikro yang boleh ditanggalkan, hubungi pengendali rangkaian anda

untuk mendapatkan maklumat mengenai cara untuk mengambil atau menukar kad SIM anda.

Untuk memasukkan kad ingatan

1

Tanggalkan penutup belakang.

2

Masukkan kad memori ke dalam slot kad memori dengan sesentuh berwarna

keemasan menghadap ke bawah.

8

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengeluarkan kad SIM mikro

1

Tanggalkan penutup belakang.

2

Seret keluar kad SIM nano dari slotnya dan keluarkan kad itu sepenuhnya.

Untuk mengeluarkan kad ingatan

1

Matikan telefon atau nyahlekapkan kad ingatan dari

Tetapan > Storan >

Nyahlekapkan kad SD .

2

Tanggalkan penutup belakang, kemudian, tarik kad ingatan ke arah luar untuk

mengeluarkannya.