Sony Xperia E4g - Aplikasi kecil

background image

Aplikasi kecil

Aplikasi kecil merupakan aplikasi bersaiz kecil yang berjalan pada sebelah atas aplikasi

lain, pada skrin yang sama untuk membolehkan pelbagai tugas dilakukan. Contohnya,

anda boleh membuka halaman web yang menunjukkan butiran kadar pertukaran mata

wang dan kemudian membuka aplikasi kecil Kalkulator di bahagian atasnya dan

18

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

melakukan pengiraan. Anda boleh mengakses aplikasi kecil anda melalui bar kegemaran.

Untuk memuat turun lebih banyak aplikasi kecil, pergi ke Google Play™.

Untuk membuka aplikasi kecil

1

Untuk membuatkan bar kegemaran kelihatan, tekan .

2

Ketik aplikasi kecil yang anda ingin buka.

Anda boleh membuka beberapa aplikasi kecil pada masa yang sama.

Untuk menutup apl kecil

Ketik pada tetingkap apl kecil.

Untuk memuat turun aplikasi kecil

1

Dari bar kegemaran, ketik

, kemudian ketik , dan ketik .

2

Cari aplikasi kecil yang anda ingin muat turun, kemudian ikut arahan untuk

memuat turunnya dan menyelesaikan pemasangan.

Untuk mengalih aplikasi kecil

Semasa aplikasi kecil dibuka, sentuh terus penjuru kiri sebelah atas aplikasi kecil,

kemudian alihkannya ke lokasi yang diinginkan.

Untuk meminimumkan aplikasi kecil

Semasa aplikasi kecil dibuka, sentuh terus penjuru kiri sebelah atas aplikasi kecil,

kemudian seretnya ke sisi kanan atau sisi bawah skrin.

Untuk mengatur semula aplikasi kecil dalam bar kegemaran

Sentuh terus aplikasi kecil dan seretnya ke kedudukan yang diingini.

Untuk mengalih keluar aplikasi kecil daripada bar kegemaran

1

Sentuh terus aplikasi kecil, kemudian seretnya ke .

2

Ketik

OK.

Untuk memulihkan aplikasi kecil yang dialih keluar sebelum ini

1

Buka bar kegemaran, kemudian, ketik

.

2

Sentuh terus aplikasi kecil yang anda mahu dipulihkan, kemudian seretnya ke

dalam bar kegemaran.

Untuk menambahkan widget sebagai aplikasi kecil

1

Untuk membuatkan bar kegemaran kelihatan, tekan .

2

Ketik

> > .

3

Pilih widget.

4

Masukkan nama untuk widget itu, jika diingini, kemudian ketik

OK.