Sony Xperia E4g - Ikon pada bar status

background image

Ikon pada bar status

Ikon status

Kekuatan isyarat

Tiada isyarat

Perayauan

LTE tersedia

GPRS tersedia

EDGE tersedia

3G tersedia

Rangkaian data mudah alih tersedia

Menghantar dan memuat turun data LTE

Menghantar dan memuat turun data GPRS

23

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Menghantar dan memuat turun data EDGE

Menghantar dan memuat turun data 3G

Menghantar dan memuat turun data mudah alih

Status bateri

Bateri sedang mengecas

Mod STAMINA diaktifkan

Mod bateri rendah diaktifkan

Mod pesawat sedang diaktifkan

Fungsi Bluetooth® diaktifkan

Kad SIM tidak dimasukkan

Mikrofon dibisukan

Telefon speaker dihidupkan

Mod senyap

Mod getaran

Penggera ditetapkan

GPS diaktifkan

Penyelarasan sedang dijalankan

Masalah dengan daftar masuk atau penyelarasan

Bergantung pada pembekal khidmat anda, rangkaian dan/atau rantau, fungsi atau

perkhidmatan yang diwakili oleh sesetengah ikon dalam senarai ini mungkin tidak tersedia.

Untuk menguruskan ikon bar status

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Pemeribadian > Ikon bar status.

3

Tandakan kotak semak untuk ikon sistem yang anda mahukannya muncul di bar

status.

Ikon pemberitahuan

Mesej teks atau mesej multimedia baru

Panggilan terlepas

Panggilan sedang berjalan

Pemajuan panggilan dihidupkan

Mesej mel suara baru

Mesej e-mel baru

Sambungan Wi-Fi® didayakan dan data sedang dihantar

Memuat turun data

Memuat naik data

Data mudah alih dinyahdayakan

Kemas kini perisian tersedia

24

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Kemas kini sistem tersedia

Memuat turun kemas kini sistem

Ketik untuk memasang kemas kini sistem yang dimuat turun

Tangkapan skrin dirakam

Mesej bual Hangouts™ yang baharu sudah tiba

Berbual video dengan rakan menggunakan aplikasi Hangouts™.

Peristiwa kalendar akan datang

Aplikasi kecil sedang berjalan

Smart Connect diaktifkan

Lagu sedang dimainkan

Radio sedang dimainkan

Peranti disambungkan pada komputer melalui kabel USB

Storan dalaman 75% penuh. Ketik untuk memindahkan data ke kad ingatan

Mesej amaran

Mesej ralat

Lebih banyak pemberitahuan (tidak dipaparkan)

Tidak semua ikon yang mungkin muncul dalam peranti anda disenaraikan di sini. Ikon ini

adalah untuk tujuan rujukan sahaja dan perubahan boleh dibuat tanpa notis.

Untuk menguruskan pemberitahuan

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Pemeribadian > Urus pemberitahuan.

3

Tandakan kotak semak untuk aplikasi yang membenarkan penghantaran

pemberitahuan.