Sony Xperia E4g - Jalan pintas dan folder

background image

Jalan pintas dan folder

Gunakan jalan pintas dan folder untuk mengurus aplikasi anda dan memastikan skrin

Utama anda kemas.

20

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Akses aplikasi menggunakan jalan pintas

2

Akses folder yang mengandungi aplikasi

Untuk menambahkan jalan pintas aplikasi ke Skrin utama anda

1

Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin Utama sehingga peranti bergetar

dan menu penyesuaian kelihatan.

2

Dalam menu penyesuaian, ketik

Aplikasi.

3

Tatal melalui senarai aplikasi dan pilih aplikasi. Aplikasi yang dipilih akan ditambah

pada Skrin Utama.

Secara alternatif, dalam langkah 3, anda boleh ketik

Jalan pintas dan kemudian memilih

aplikasi daripada senarai yang tersedia. Jika anda menggunakan kaedah ini untuk menambah

jalan pintas, sesetengah aplikasi yang tersedia membenarkan anda untuk menambah

kefungsian khusus pada jalan pintas.

Untuk memindahkan item pada skrin Utama

Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seret

item ke lokasi baru.

Untuk mengeluarkan item dari skrin Utama

Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seret

item itu ke pada sebelah atas skrin.

Untuk membuat folder pada Skrin utama

Sentuh terus ikon aplikasi atau jalan pintas sehingga ia membesar dan peranti

bergetar, kemudian seret dan lepaskannya di bahagian atas ikon aplikasi lain atau

jalan pintas.

Untuk menambah item pada folder pada Skrin utama

Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian seret

item ke folder.

Untuk menamakan semula folder pada Skrin utama

1

Ketik folder untuk membukanya.

2

Ketik bar tajuk folder untuk menunjukkan medan

Nama folder.

3

Masukkan nama folder baru dan ketik

Selesai.