Sony Xperia E4g - Latar belakang dan tema

background image

Latar belakang dan tema

Anda boleh sesuaikan skrin Utama mengikut gaya anda tersendiri menggunakan hias

latar dan tema berbeza. Anda juga boleh menukar hias latar pada skrin kunci.

21

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar hias latar Skrin Utama anda

1

Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Ketik

Hias latar dan buat pilihan.

Untuk menetapkan tema

1

Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Ketik

Tema.

3

Buat pilihan dan ikut arahan pada peranti anda.

Apabila anda menukar tema, latar belakang turut berubah dalam sesetengah aplikasi.

Untuk menukar hias latar bagi skrin kunci

1

Daripada skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Pemeribadian > Lock Screen.

3

Pilih pilihan, kemudian ikut arahan untuk menukar hias latar anda.