Sony Xperia E4g - Menavigasi aplikasi

background image

Menavigasi aplikasi

Anda boleh menavigasi antara aplikasi menggunakan kekunci navigasi, bar kegemaran

dan tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan, yang membolehkan anda beralih antara

semua aplikasi yang terbaru digunakan dengan mudah. Sesetengah aplikasi ditutup

apabila anda menekan untuk keluar sementara aplikasi lain dijeda atau terus berjalan

dalam latar belakang. Jika aplikasi dijeda atau berjalan dalam latar belakang, anda boleh

teruskan dari tempat anda berhenti pada kali berikutnya anda membuka aplikasi.

1

Tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan – Buka aplikasi yang terbaru digunakan

2

Bar kegemaran – Gunakan jalan pintas untuk mengakses aplikasi atau widget

3

Kekunci navigasi tugas – Buka tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan dan bar kegemaran

4

Kekunci navigasi utama – Keluar daripada aplikasi dan kembali ke skrin Utama

5

Kekunci navigasi undur – Kembali ke skrin sebelumnya dalam aplikasi atau tutup aplikasi

Untuk membuka tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan

Tekan .

Untuk menutup semua aplikasi yang terbaru digunakan

Ketik dan kemudian ketik

Tutup semua.

Untuk membuka menu dalam aplikasi

Semasa menggunakan aplikasi, tekan .

Menu tidak tersedia dalam semua aplikasi.