Sony Xperia E4g - Skrin utama

background image

Skrin utama

Skrin Utama ialah titik permulaan untuk menggunakan peranti anda. Ia serupa dengan

desktop pada skrin komputer. Skrin Utama anda boleh mempunyai sehingga tujuh anak

tetingkap yang melebihi lebar paparan skrin biasa. Bilangan anak tetingkap skrin Utama

15

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

diwakili oleh satu siri titik di bahagian bawah skrin Utama. Titik yang diserlahkan

menunjukkan anak tetingkap yang anda sedang berada.

Untuk pergi ke skrin Utama

Tekan .

Untuk menyemak imbas skrin Utama

Anak tetingkap skrin utama

Anda boleh menambah anak tetingkap baru pada skrin Utama anda (maksimum

sehingga tujuh anak tetingkap) dan memadamkan anak tetingkap. Anda juga boleh

menetapkan anak tetingkap yang anda ingin gunakan sebagai anak tetingkap skrin

Utama yang utama.

Untuk menetapkan anak tetingkap sebagai anak tetingkap utama Skrin utama

1

Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda

tetapkan sebagai anak tetingkap utama Skrin utama, kemudian ketik di sudut

atas anak tetingkap.

16

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menambah anak tetingkap pada Skrin utama anda

1

Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap, kemudian ketik .

Untuk memadam anak tetingkap dari Skrin utama anda

1

Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin Utama anda sehingga peranti bergetar.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda

padamkan, kemudian ketik .