Sony Xperia E4g - Status dan pemberitahuan

background image

Status dan pemberitahuan

Ikon pada bar status memaklumkan anda tentang peristiwa seperti mesej baru dan

pemberitahuan kalendar, aktiviti yang sedang berjalan seperti muat turun fail, dan

maklumat status seperti paras bateri dan kekuatan isyarat. Anda boleh menyeret bar

status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan dan mengendalikan

pemberitahuan anda. Selain itu, anda boleh memperibadikan ikon dan pemberitahuan

dengan memilih ikon sistem yang hendak dipaparkan dalam bar status dan memilih

aplikasi yang dibenarkan untuk menghantar pemberitahuan.

22

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuka atau menutup panel Pemberitahuan

Untuk bertindak terhadap pemberitahuan

Ketik pemberitahuan.

Untuk menolak pemberitahuan dari panel Pemberitahuan

Letakkan jari anda pada pemberitahuan dan kuis ke kiri atau kanan.

Untuk mengosongkan semua pemberitahuan daripada panel Pemberitahuan

Ketik

Kosongkan.

Lampu pemberitahuan

Lampu pemberitahuan memaklumkan anda tentang status bateri dan beberapa peristiwa

lain. Sebagai contoh, lampu putih berkelip bermaksud terdapat mesej baru atau

panggilan terlepas.