Sony Xperia E4g - Memperibadikan papan kekunci Xperia

background image

Memperibadikan papan kekunci Xperia

Semasa memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan, anda boleh

mengakses tetapan papan kekunci dan tetapan input teks lain yang membantu anda,

contohnya, untuk menetapkan pilihan bahasa penulisan, ramalan teks dan pembetulan,

penjarakan automatik dan noktah pantas. Papan kekunci boleh menggunakan data

daripada E-mel dan aplikasi lain untuk mengetahui gaya penulisan anda. Terdapat juga

panduan Pemperibadian yang membimbing anda melalui tetapan paling asas, untuk

membantu anda bermula segera.

Untuk mengakses tetapan papan kekunci pada paparan

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan,

ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan papan kekunci, tukar tetapan seperti yang

diingini.

3

Untuk menambah bahasa penulisan untuk input teks, ketik

Bahasa penulisan dan

tandakan kotak semak yang berkaitan.

4

Ketik

OK untuk mengesahkan.

Untuk menukar tetapan cadangan perkataan

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan,

ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan papan kekunci > Cadangan perkataan.

3

Buat pilihan.

Untuk memilih kaedah input

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan,

seret bar status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan, kemudian ketik

.

2

Buat pilihan.

Untuk menggunakan gaya penulisan anda

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada skrin, ketik

.

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan papan kekunci > Gunakan gaya penulisan

saya dan pilih sumber.

Untuk memilih varian bentangan papan kekunci

Varian bentangan untuk papan kekunci pada paparan mungkin tidak tersedia untuk semua

bahasa penulisan.

47

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan,

ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan papan kekunci.

3

Ketik

Bahasa penulisan, kemudian ketik .

4

Pilih varian bentangan papan kekunci.

5

Ketik

OK untuk mengesahkan.

48

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.