Sony Xperia E4g - Menyunting teks

background image

Menyunting teks

Anda boleh memilih, memotong,menyalin dan menampal teks sambil menulis. Anda

boleh mengakses alatan penyuntingan dengan mengetik dua kali teks yang dimasukkan.

Alatan penyuntingan kemudian akan tersedia melalui bar aplikasi.

Bar aplikasi

1

Tutup bar aplikasi

2

Pilih semua teks

46

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

3

Potong teks

4

Salin teks

5

Tampal teks

hanya muncul apabila anda mempunyai teks yang disimpan pada papan klip.

Untuk memilih teks

1

Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks. Perkataan yang anda ketik

diserlahkan melalui tab di kedua-dua belah.

2

Seret tab ke kiri atau kanan untuk memilih lebih banyak teks.

Untuk menyunting teks

1

Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks yang dimasukkan untuk

membuatkan bar aplikasi kelihatan.

2

Pilih teks yang anda ingin sunting, kemudian gunakan alat dalam bar aplikasi

untuk membuat perubahan yang anda inginkan.