Sony Xperia E4g - Pad telefon

background image

Pad telefon

Pad telefon serupa dengan pad kekunci telefon 12 kekunci standard. Ia memberikan

anda pilihan input teks ramalan dan berbilang tap. Anda boleh aktifkan kaedah input teks

Pad telefon melalui tetapan papan kekunci. Pad telefon hanya tersedia dalam orientasi

potret.

1 Buat pilihan input teks. Anda boleh ketik setiap aksara sekali dan gunakan cadangan perkataan, atau

terus mengetik kekunci sehingga aksara yang dikehendaki dipilih.

2 Padam aksara sebelum kursor.

3 Masukkan pembawa kembali atau sahkan input teks.

4 Masukkan ruang.

5 Paparkan simbol dan senyuman.

6 Paparkan nombor.

7 Tukar penghurufbesaran aksara dan hidupkan kunci huruf besar.

Untuk membuka Pad Telefon untuk kali pertama

1

Ketik medan entri teks, kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan papan kekunci.

3

Ketik

Papan kekunci potret, kemudian pilih pilihan Pad telefon.

45

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memasukkan teks menggunakan Pad telefon

Apabila kelihatan dalam Pad telefon, ketik setiap kekunci aksara sekali sahaja,

walaupun huruf yang anda mahukan bukan huruf pertama pada kekunci tersebut.

Ketik perkataan yang kelihatan atau ketik

untuk melihat lebih banyak

cadangan perkataan dan memilih perkataan dari senarai.

Apabila kelihatan dalam Pad telefon, ketik kekunci pada paparan untuk aksara

yang anda mahu masukkan. Teruskan mengetik butang ini sehingga aksara yang

diingini dipilih. Kemudian lakukan cara yang sama untuk aksara seterusnya yang

anda mahu masukkan dan seterusnya.

Untuk memasukkan nombor menggunakan Pad telefon

Apabila Pad telefon dipaparkan, ketik Pad telefon dengan nombor akan

kelihatan.

Untuk memasukkan simbol dan senyuman menggunakan Pad telefon

1

Apabila Pad telefon dipaparkan, ketik

Grid dengan simbol dan senyuman

kelihatan.

2

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat lebih banyak pilihan. Ketik simbol atau

senyuman untuk memilihnya.