Sony Xperia E4g - Mel suara

background image

Mel suara

Jika langganan anda termasuk khidmat mel suara, pemanggil boleh meninggalkan mesej

suara untuk anda apabila anda tidak boleh menjawab panggilan. Nombor khidmat mel

suara anda biasanya disimpan pada kad SIM. Jika tidak, anda boleh mendapatkan

nombor itu daripada pengendali rangkaian anda dan memasukkannya secara manual.

Untuk memasukkan nombor mel suara anda

1

Dari Skrin Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Mel suara >Tetapan mel suara > Nombor

mel suara.

3

Masukkan nombor mel suara anda.

4

Ketik

OK.

Untuk memanggil perkhidmatan mel suara anda

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Telefon.

3

Sentuh terus

1

.