Sony Xperia E4g - Memajukan panggilan

background image

Memajukan panggilan

Anda boleh memajukan panggilan, sebagai contoh, ke nombor telefon lain, atau ke

perkhidmatan menjawab.

Untuk memajukan panggilan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan.

3

Ketik

Pemajuan panggilan dan buat pilihan.

4

Masukkan nombor yang anda ingin majukan panggilan, kemudian ketik

Dayakan.

Untuk mematikan pemajuan panggilan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Pemajuan panggilan.

3

Buat pilihan, kemudian ketik

Nyahdayakan.