Sony Xperia E4g - Menerima panggilan

background image

Menerima panggilan

Untuk menjawab panggilan

Untuk menolak panggilan

Untuk membisukan nada dering panggilan masuk

Apabila anda menerima panggilan, tekan kekunci kelantangan.

Menggunakan mesin menjawab panggilan

Anda boleh menggunakan aplikasi mesin menjawab panggilan di peranti anda untuk

menjawab panggilan semasa anda sibuk atau terlepas panggilan. Anda boleh

mendayakan fungsi menjawab automatik dan menentukan tempoh menunggu sebelum

panggilan dijawab secara automatik. Anda juga boleh menghalakan panggilan secara

manual ke mesin menjawab panggilan semasa anda terlalu sibuk untuk menjawabnya.

Dan anda boleh mengakses mesej yang ditinggalkan pada mesin menjawab panggilan

terus daripada peranti anda.

Sebelum menggunakan mesin menjawab panggilan, anda mesti merakamkan mesej alu-aluan.

Merakam mesej aluan untuk mesin jawab panggilan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab > Sapaan.

3

Ketik

Rakam sapaan baharu dan ikut arahan pada skrin.

Untuk mendayakan jawab automatik

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab.

3

Tandai kotak pilihan

Mesin Menjawab.

Jika anda tidak menetapkan masa tunda untuk menjawab panggilan secara automatik, nilai

lalai akan digunakan.

50

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menolak panggilan dengan mesin jawab panggilan

Apabila panggilan masuk tiba, seret

Pilihan maklum balas ke atas, kemudian pilih

Tolak dengan Mesin Menjawab.

Untuk menetapkan masa tunda bagi jawab panggilan automatik

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab.

3

Ketik

Angkat selepas.

4

Laraskan masa dengan menatal ke atas dan ke bawah.

5

Ketik

Selesai.

Untuk mendengar mesej pada mesin jawab panggilan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Mesin Menjawab > Mesej.

3

Pilih mesej suara yang anda ingin dengari.

Anda juga boleh mendengar mesej mesin jawab panggilan terus daripada log panggilan

dengan mengetik .

Menolak panggilan dengan mesej teks

Anda boleh menolak panggilan dengan mesej teks. Apabila anda menolak panggilan

dengan mesej tersebut, mesej akan dihantar secara automatik kepada pemanggil dan

disimpan dalam perbualan Pemesejan dengan kenalan.
Anda boleh memilih daripada beberapa mesej dipratakrif yang tersedia di peranti anda

atau anda boleh membuat mesej yang baru. Anda juga boleh membuat mesej

diperibadikan sendiri dengan menyunting mesej yang dipratakrif.

Untuk menolak panggilan dengan mesej teks

1

Apabila panggilan masuk tiba, seret

Pilihan maklum balas ke atas, kemudian

ketik

Tolak dengan mesej.

2

Pilih mesej yang telah disediakan atau ketik dan tulis mesej baru.

Untuk menolak panggilan dengan mesej teks

1

Apabila anda mendengar bunyi bip berulang semasa panggilan, seret

Tolak

dengan mesej ke atas.

2

Pilih mesej yang telah disediakan atau ketik dan tulis mesej baru.

Untuk menyunting mesej teks yang digunakan untuk menolak panggilan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Tolak panggilan dengan mesej.

3

Ketik mesej yang anda mahu sunting, kemudian lakukan perubahan yang perlu.

4

Ketik

OK.

51

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.