Sony Xperia E4g - Panggilan sidang

background image

Panggilan sidang

Dengan panggilan sidang atau berbilang pihak, anda boleh menyambungkan perbualan

dengan dua atau lebih ramai orang.

Untuk butiran mengenai bilangan peserta yang anda boleh tambah pada panggilan sidang,

hubungi pengendali rangkaian anda.

54

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuat panggilan sidang

1

Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik .

2

Dail nombor peserta kedua dan ketik . Peserta pertama ditunda.

3

Ketik untuk menambahkan peserta kedua pada panggilan sidang.

4

Ulang langkah 1 hingga 3 untuk menambah lebih ramai peserta panggilan.

Untuk mengadakan perbualan peribadi dengan peserta panggilan sidang

1

Semasa panggilan sidang yang sedang berjalan, ketik

Urus.

2

Ketik nombor telefon peserta yang ingin anda adakan perbualan peribadi.

3

Untuk menamatkan perbualan peribadi dan kembali ke panggilan sidang, ketik .

Untuk melepaskan peserta daripada panggilan sidang

1

Semasa panggilan sidang sedang berjalan, ketik

Urus.

2

Ketik bersebelahan peserta yang anda mahu lepaskan.

Untuk menamatkan panggilan sidang

Semasa panggilan persidangan, ketik

Tamatkan panggilan sidang.