Sony Xperia E4g - Berkongsi muzik

background image

Berkongsi muzik

Untuk berkongsi lagu

1

Dari skrin utama Walkman® semak imbas ke lagu atau album yang anda ingin

kongsi.

2

Sentuh terus tajuk lagu, kemudian ketik

Kongsi.

3

Pilih aplikasi daripada senarai, kemudian ikuti arahan pada paparan.

Anda juga boleh berkongsi album dan senarai main dengan cara yang sama.