Sony Xperia E4g - Mendengar muzik

background image

Mendengar muzik

Gunakan aplikasi Walkman® untuk mendengar muzik dan buku audio kegemaran anda.

1

Buka menu skrin utama Walkman®

2

Cari semua lagu yang disimpan pada peranti anda

3

Lihat baris gilir main semasa

4

Seni album (jika tersedia)

5

Ketik untuk pergi ke lagu sebelumnya dalam baris gilir main

Sentuh terus untuk memutar balik dalam lagu semasa

6

Main atau jeda lagu

7

Ketik untuk pergi ke lagu seterusnya dalam baris gilir main

Sentuh terus untuk memaju pantas dalam lagu semasa

8

Kocok lagu dalam baris gilir main semasa

9

Ulang semua lagu dalam baris gilir main semasa

10 Penunjuk kemajuan – Seret penunjuk atau ketik sepanjang baris untuk maju pantas atau putar balik

11 Tempoh keseluruhan lagu semasa

12 Masa berlalu bagi lagu semasa

70

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Skrin utama Walkman®

1

Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Walkman®

2

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

3

Mainkan lagu menggunakan aplikasi Walkman®

4

Kembali ke skrin pemain muzik Walkman®

Untuk memainkan lagu menggunakan aplikasi Walkman®

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Seret hujung kiri skrin ke kanan.

3

Pilih kategori muzik.

4

Ketik lagu untuk memainkannya.

Anda mungkin tidak dapat memainkan item yang dilindungi oleh hak cipta. Sila sahkan

bahawa anda mempunyai hak yang diperlukan bagi bahan yang anda ingin kongsi.

Untuk mencari maklumat berkaitan lagu di dalam talian

Semasa lagu dimainkan dalam aplikasi Walkman®, ketik seni Album, kemudian

ketik butang tidak terbatas

.

Butang tidak terbatas

memberi anda akses kepada sumber dalam talian yang berkaitan

dengan lagu itu, seperti video di YouTube™, lirik lagu dan maklumat artis di Wikipedia.

Untuk melaraskan kelantangan audio

Tekan kekunci kelantangan.

Untuk meminimumkan aplikasi Walkman®

Apabila lagu dimainkan, ketik untuk pergi ke Skrin Utama. Aplikasi Walkman®

kekal dimainkan dalam latar belakang.

Untuk membuka aplikasi Walkman® semasa aplikasi bermain di latar belakang

1

Semasa lagu sedang dimainkan di latar belakang, ketik untuk membuka

tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan.

2

Ketik aplikasi Walkman®.