Sony Xperia E4g - Menu skrin utama Walkman®

background image

Menu skrin utama Walkman®

Menu skrin utama Walkman® memberi anda gambaran keseluruhan semua lagu pada

peranti anda. Dari sini anda boleh mengurus album dan senarai main anda serta

menyusun muzik anda mengikut perasaan dan tempo menggunakan saluran SensMe™.

Untuk membuka menu skrin utama Walkman®

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Seret hujung kiri skrin ke kanan.

71

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk pergi ke skrin utama Walkman®

Apabila menu skrin utama Walkman® dibuka, ketik

Laman Utama.

Apabila menu skrin utama Walkman® dibuka, ketik pada skrin di sebelah kanan

menu.

Untuk mengemas kini muzik anda dengan maklumat terkini

1

Dari skrin utama Walkman®, ketik .

2

Ketik

Muat turun maklumat muzik > Mula. Peranti anda mencari dalam talian dan

memuat turun seni album terkini yang tersedia dan maklumat lagu untuk muzik

anda.

Aplikasi saluran SensMe™ diaktifkan apabila anda memuat turun maklumat muzik.

Untuk mendayakan aplikasi saluran SensMe™

Dari skrin utama Walkman®, ketik , kemudian ketik

Muat turun maklumat muzik

>

Mula.

Aplikasi ini memerlukan sambungan rangkaian mudah alih atau Wi-Fi®.

Untuk mengedit maklumat muzik

1

Daripada aplikasi Walkman®, ketik .

2

Ketik

Sunting maklumat muzik.

3

Masukkan maklumat baru atau buat perubahan yang anda mahukan.

4

Setelah anda selesai, ketik

Simpan.

Untuk memadamkan lagu

1

Dari menu skrin utama Walkman®, semak imbas ke lagu yang anda ingin

padamkan.

2

Sentuh terus tajuk lagu, kemudian ketik

Padam daripada senarai yang kelihatan.

3

Ketik

Padam sekali lagi untuk mengesahkan.