Sony Xperia E4g - Pengecaman muzik dengan TrackID™

background image

Pengecaman muzik dengan TrackID™

Gunakan perkhidmatan pengecaman muzik TrackID™ untuk mengenal pasti lagu yang

anda dengar dimainkan di sekitar anda. Hanya rakam sampel pendek lagu itu dan anda

akan mendapat maklumat artis, tajuk dan album dalam masa beberapa saat. Anda boleh

membeli lagu yang dikenal pasti oleh TrackID™ dan anda boleh melihat carta TrackID™

untuk melihat perkara yang dicari oleh pengguna TrackID™ di seluruh dunia. Untuk hasil

terbaik, gunakan TrackID™ di tempat yang sunyi.

1

Lihat pilihan TrackID™

2

Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama TrackID™

3

Kenal pasti muzik yang sedang anda dengar

Aplikasi TrackID™ dan perkhidmatan TrackID™ tidak disokong di semua negara/rantau atau

oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat di semua kawasan.

Mengenal pasti muzik menggunakan teknologi TrackID™

1

Dari Skrin Utama anda, ketik

2

Cari dan ketik

TrackID™, kemudian pegang peranti anda dekat dengan sumber

muzik itu.

3

Ketik . Jika lagu tersebut dicam oleh perkhidmatan TrackID™ hasilnya akan

muncul pada skrin.

Untuk kembali ke skrin mula

TrackID™, ketik .

Menu skrin utama TrackID™

Menu skrin utama TrackID™ memberi anda gambaran keseluruhan semua lagu yang

telah anda rakam dan kenal pasti menggunakan perkhidmatan TrackID™. Dari sini, anda

dapat melihat lagu anda berdasarkan carta muzik semasa dan sejarah carian juga.

74

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Buat profil TrackID™ dalam talian

2

Buka aplikasi TrackID™

3

Lihat sejarah hasil carian

4

Lihat carta muzik semasa

Untuk melihat maklumat artis untuk lagu

Setelah lagu dicam oleh aplikasi

TrackID™, ketik Mak. art..

Untuk memadamkan lagu daripada sejarah trek

1

Buka skrin aplikasi

TrackID™, kemudian ketik Sejarah.

2

Sentuh terus nama lagu yang anda hendak padamkan, kemudian ketik

Padam.

75

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.