Sony Xperia E4g - Senarai main

background image

Senarai main

Pada skrin utama Walkman®, anda boleh mewujudkan senarai main anda sendiri

daripada muzik yang disimpan pada peranti anda.

Untuk membuat senarai main anda sendiri

1

Dari skrin utama Walkman®, sentuh terus nama album atau lagu yang mahu

ditambahkan pada senarai main.

2

Dalam menu yang terbuka, ketik

Tambahkan ke... > Wujudkan senarai main

baru.

3

Masukkan nama untuk senarai main dan ketik

OK.

Anda juga boleh mengetik seni album dan kemudian mengetik untuk membuat senarai

main baru.

Untuk memainkan senarai main anda sendiri

1

Buka menu skrin utama Walkman®, kemudian ketik

Senarai main.

2

Di bawah

Senarai main, pilih senarai main yang hendak dibuka.

3

Jika anda mahu memainkan semua lagu, ketik

Kocok semua.

Untuk menambahkan lagu pada senarai main

1

Dari skrin utama Walkman®, semak imbas ke lagu atau album yang mahu

ditambahkan pada senarai main.

2

Sentuh terus tajuk lagu atau album, kemudian ketik

Tambahkan ke....

3

Ketik nama senarai main yang ingin anda tambahkan album atau lagu itu. Album

atau lagu ditambahkan pada senarai main.

72

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengeluarkan lagu daripada senarai main

1

Dalam senarai main, sentuh terus tajuk lagu yang hendak dipadamkan.

2

Ketik

Padamkn drpd senarai main.

Anda mungkin tidak dapat memadamkan lagu yang disimpan pada kad ingatan atau pada

storan dalaman peranti anda.

Untuk memadamkan senarai main

1

Buka menu skrin utama Walkman®, kemudian ketik

Senarai main.

2

Sentuh terus senarai main yang anda ingin padamkan.

3

Ketik

Padam.

4

Ketik

Padam sekali lagi untuk mengesahkan.

Anda tidak boleh memadamkan senarai main pintar.