Sony Xperia E4g - Membuat panggilan daripada mesej

background image

Membuat panggilan daripada mesej

Untuk memanggil penghantar mesej

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan.

3

Ketik .

4

Ketik .

Untuk menyimpan nombor penghantar sebagai kenalan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik >

Simpan.

3

Pilih kenalan sedia ada, atau ketik

Wujudkan kenalan baru.

4

Sunting maklumat kenalan dan ketik

Selesai.