Sony Xperia E4g - Pemesejan segera dan chat video

background image

Pemesejan segera dan chat video

Anda boleh menggunakan aplikasi pemesejan segera dan chat video Google

Hangouts™ pada peranti anda untuk bersembang dengan rakan yang juga

menggunakan aplikasi pada komputer, peranti Android™ dan peranti lain. Anda boleh

menjadikan sebarang perbualan kepada panggilan video dengan beberapa rakan dan

anda boleh menghantar mesej kepada rakan walaupun mereka di luar talian. Anda juga

boleh melihat dan berkongsi gambar dengan mudah.
Sebelum anda mula menggunakan Hangouts™, pastikan bahawa anda mempunyai

sambungan Internet dan akaun Google™ yang berfungsi. Pergi ke http://

support.google.com/hangouts dan klik pautan "Hangouts pada Android anda" untuk

mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang cara menggunakan aplikasi ini.

Fungsi panggilan video hanya berfungsi pada peranti dengan kamera depan.

Untuk menggunakan aplikasi Hangouts™

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Hangouts.

65

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.