Sony Xperia E4g - Tetapan mesej

background image

Tetapan mesej

Untuk menukar tetapan pemberitahuan mesej anda

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

3

Untuk menetapkan bunyi pemberitahuan, ketik

Bunyi pemberitahuan, kemudian

buat pilihan atau ketik dan pilih fail muzik yang disimpan ke peranti anda.

4

Untuk mengesahkan, ketik

Selesai.

5

Untuk tetapan pemberitahuan lain, tandakan atau nyahtandakan kotak pilihan

yang berkaitan.

Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi laporan penghantaran untuk mesej

keluar

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

3

Tandakan atau nyahtandakan kotak semak

Laporan penghantaran yang

dikehendaki.

Selepas fungsi laporan penghantaran dihidupkan, tanda semak dipaparkan dalam mesej yang

telah berjaya dihantar.