Sony Xperia E4g - Peta Google™ dan navigasi

background image

Peta Google™ dan navigasi

Gunakan Peta Google ™ untuk menjejaki lokasi semasa anda, melihat situasi trafik masa

nyata dan mendapatkan arah terperinci ke destinasi anda.
Apabila anda melihat peta, anda menggunakan trafik data untuk membuat sambungan

Internet dan data dipindahkan ke peranti anda. Jadi anda digalakkan untuk menyimpan

109

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

peta dan menjadikan peta tersedia di luar talian sebelum anda melancong. Dengan cara

ini, anda boleh mengelakkan kos perayauan yang tinggi.

Aplikasi Peta Google ™ memerlukan penggunaan sambungan Internet semasa digunakan

dalam talian. Anda boleh dikenakan caj sambungan data apabila anda menyambung ke

Internet dari peranti anda. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat

lanjut. Aplikasi Google Maps™ mungkin tidak tersedia di setiap pasaran, negara atau rantau.

1

Masukkan alamat atau nama untuk mencari lokasi, contohnya, nama atau alamat restoran.

2

Pilih mod pengangkutan dan dapatkan arah ke destinasi anda.

3

Lihat profil akaun anda.

4

Tanda lokasi - menunjukkan lokasi yang dicari pada peta.

5

Tunjukkan lokasi semasa anda.

6

Lihat bantuan dan pilihan.

Untuk menunjukkan lokasi anda pada peta

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Peta, kemudian ketik .

Untuk mencari lokasi

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Peta.

3

Dalam medan carian, masukkan nama lokasi yang anda mahu cari.

4

Ketik kekunci Enter pada papan kekunci untuk memulakan carian, atau pilih lokasi

yang dicadangkan daripada senarai. Jika cariannya berjaya. lokasi dinyatakan

melalui pada peta.

Untuk mendapatkan arahan

1

Semasa melihat peta, ketik .

2

Pilih mod pengangkutan, kemudian masukkan titik mula anda dan destinasi anda.

Laluan yang dicadangkan muncul dalam senarai.

3

Ketik pilihan daripada senarai laluan yang dicadangkan untuk melihat arahan pada

peta.

Untuk membuat peta yang tersedia di luar talian

1

Semasa melihat peta, ketik medan carian.

2

Skrol ke bawah dan ketik

Jadikan kawasan peta ini tersedia di luar talian.

Kawasan yang ditunjukkan pada peta disimpan ke peranti anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Google Maps™

Apabila anda menggunakan Google Maps™, ketik , kemudian ketik

Bantuan.

110

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.