Sony Xperia E4g - Alat komputer

background image

Alat komputer

Terdapat beberapa alat tersedia untuk membantu anda menyambung peranti anda ke

komputer dan mengurus kandungan seperti kenalan, muzik dan foto.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion ialah perisian komputer dengan sekumpulan alat dan aplikasi yang

anda boleh gunakan apabila anda menyambungkan peranti anda ke sebuah komputer.

Dengan Xperia™ Companion, anda boleh:

Mengemaskini atau membaiki perisian peranti anda.

Memindahkan kandungan dari peranti anda menggunakan Xperia™ Transfer.

Sandarkan dan memulihkan kandungan pada komputer anda.

Menyegerak kandungan multimedia – kandungan kamera, muzik dan senarai main

antara peranti dan komputer anda.

Menyemak imbas fail dalam peranti anda.
Untuk menggunakan aplikasi Xperia™ Companion, anda memerlukan komputer yang

disambungkan ke Internet serta menjalankan salah satu sistem pengendalian berikut:

Microsoft

®

Windows

®

7 atau terkini

Mac OS

®

X 10.8 atau terkini

Anda boleh memuat turun Xperia™ Companion di http://support.sonymobile.com/

global-en/tools/xperia-companion.

116

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Media Go™ untuk Microsoft

®

Windows

®

Aplikasi Media Go™ untuk komputer Windows

®

membantu anda memindahkan foto,

video dan muzik antara peranti dan komputer anda. Untuk membaca lebih lanjut cara

menggunakan aplikasi Media Go™, pergi ke http://mediago.sony.com/enu/features.
Untuk menggunakan aplikasi Media Go™, anda memerlukan salah satu sistem

pengendalian ini:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8 / 8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®