Sony Xperia E4g - Ingatan dan storan

background image

Ingatan dan storan

Peranti anda mempunyai pelbagai jenis pilihan ingatan dan storan.

Storan dalaman adalah kira-kira

4.5 GB dan digunakan untuk menyimpan kandungan

yang dimuat turun atau dipindahkan bersama-sama tetapan dan data peribadi.

Beberapa contoh data yagn disimpan pada storan dalaman ialah tetapan penggera,

kelantangan dan bahasa; e-mel; penanda buku; peristiwa kalendar; foto; video dan

muzik.

Anda boleh menggunakan kad ingatan boleh tanggal dengan kapasiti storan sehingga

32 GB untuk mendapatkan lebih banyak ruang storan. Fail media dan sesetengah

aplikasi (dengan datanya) boleh dialihkan ke ingatan jenis ini untuk mengosongkan storan

dalaman. Sesetengah aplikasi, contohnya aplikasi Kamera, boleh menyimpan data

secara langsung ke kad ingatan.

Memori dinamik (RAM) adalah kira-kira

1 GB dan tidak boleh digunakan untuk storan.

RAM digunakan untuk mengendalikan aplikasi yang berjalan dan sistem pengendalian.

Anda mungkin perlu membeli kad ingatan secara berasingan.

Baca selanjutnya tentang penggunaan ingatan dalam peranti Android dengan memuat turun

Kertas putih untuk peranti anda di

www.sonymobile.com/support

.

Mempertingkat prestasi ingatan

Ingatan dalam peranti anda cenderung untuk penuh daripada penggunaan biasa. Jika

peranti mulai perlahan atau aplikasi ditutup secara tiba-tiba, anda hendaklah

mempertimbangkan perkara berikut:

Sentiasa mempunyai storan dalaman kosong melebihi

250 MB dan RAM kosong yang

tersedia melebihi

100 MB.

Tutup aplikasi yang berjalan jika tidak digunakan.

Kosongkan ingatan cache untuk semua aplikasi.

Nyahpasang aplikasi yang dimuat turun yang tidak anda gunakan.

Alihkan aplikasi ke kad memori jika storan dalaman penuh.

Pindahkan foto, video dan muzik dari ingatan dalaman ke kad ingatan.

Jika peranti anda tidak dapat membaca kandungan pada kad ingatan, anda mungkin

perlu memformat kad itu. Sila ambil perhatian bahawa semua kandungan pada kad akan

dipadamkan apabila anda memformatnya.

Untuk melihat status ingatan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Storan.

121

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melihat jumlah RAM yang bebas dan digunakan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi > Berjalan.

Untuk mengosongkan ingatan cache bagi semua aplikasi

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan >Storan.

3

Ketik

Data cache > OK.

Apabila anda mengosongkan ingatan cache, anda tidak kehilangan sebarang maklumat

penting atau tetapan.

Untuk memindahkan fail media ke kad memori

1

Pastikan anda mempunyai kad memori yang dimasukkan ke dalam peranti anda.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Storan > Pindahkan data ke kad SD.

4

Tandakan jenis fail yang anda mahukan untuk dipindahkan ke kad memori.

5

Ketik

Pemindahan.

Untuk memindahkan aplikasi ke kad ingatan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Ketik aplikasi yang ingin dipindahkan, kemudian ketik

Pindahkan ke kad SD.

Sesetengah aplikasi tidak boleh dipindahkan ke kad ingatan

Untuk menghentikan aplikasi dan perkhidmatan daripada dijalankan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi > Berjalan.

3

Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik

Henti.

Untuk memformatkan kad memori

1

Daripada Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Storan > Hapuskan data kad SD.

3

Untuk mengesahkan, ketik

Hapuskan data kad SD > Padam semua

Semua kandungan pada kad memori dipadamkan apabila anda memformatkannya. Pastikan

anda membuat sandaran semua yang anda mahu simpan sebelum memformat kad memori.

Untuk membuat sandaran kandungan, anda boleh menyalinnya ke komputer. Untuk maklumat

lanjut, lihat