Sony Xperia E4g - Membuat sandaran dan memulihkan kandungan

background image

Membuat sandaran dan memulihkan kandungan

Secara amnya, anda tidak sepatutnya menyimpan foto, video dan kandungan peribadi

lain pada ingatan dalaman peranti anda. Jika sesuatu berlaku kepada perkakasan, atau

jika peranti anda hilang atau dicuri, data yang disimpan pada ingatan dalaman akan

hilang selama-lamanya. Anda disyorkan untuk menggunakan perisian Xperia™

Companion bagi membuat sandaran yang akan menyimpan data anda dengan selamat

pada komputer, iaitu peranti luaran. Kaedah ini amat disyorkan terutamanya jika anda

mengemas kini perisian peranti anda ke versi Android yang lebih terbaru.
Dengan menggunakan aplikasi Sandaran & Pemulihan, anda boleh membuat sandaran

tetapan asas dan data dalam talian dengan pantas dengan akaun Google™ anda. Anda

juga boleh menggunakan aplikasi ini untuk membuat sandaran data secara setempat,

sebagai contoh, ke dalam kad SD dalam peranti anda atau ke peranti storan USB luaran.

Penting agar anda mengingati kata laluan yang anda tetapkan semasa anda membuat

sandaran data. Jika anda terlupa kata laluan ini, data penting seperti kenalan dan mesej

mungkin tidak dapat dipulihkan.

Menyandarkan data pada komputer

Gunakan perisian Xperia™ Companion untuk menyandar data daripada peranti anda ke
PC atau komputer Apple

®

Mac

®

. Aplikasi sandaran ini membolehkan anda

menyandarkan jenis data berikut:

123

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Kenalan dan log panggilan

Mesej

Kalendar

Tetapan

Fail media seperti muzik dan video

Foto dan imej

Untuk menyandarkan data anda menggunakan komputer

1

Pastikan yang perisian Xperia™ Companion dipasang pada PC atau komputer
Apple

®

Mac

®

.

2

Sambungkan peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB.

3

Komputer: Buka perisian Xperia™ Companion. Selepas beberapa ketika,

komputer mengesan peranti anda.

4

Pilih

Sandaran pada skrin utama.

5

Ikut arahan pada skrin untuk membuat sandaran data daripada peranti anda.

Untuk memulihkan data anda menggunakan komputer

1

Pastikan yang perisian Xperia™ Companion dipasang pada PC atau komputer
Apple

®

Mac

®

.

2

Sambungkan peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB.

3

Komputer: Buka perisian Xperia™ Companion.

4

Klik

Pulihkan.

5

Pilih fail sandaran daripada rekod sandaran, kemudian ketik

Pulihkan dan ikut

arahan pada skrin untuk memulihkan data ke peranti anda.

Menyandarkan data dengan aplikasi Sandaran & Pemulihan

Bergantung pada versi aplikasi Sandaran & Pemulihan yang dipasang pada peranti anda, anda

mungkin tidak dapat menyandarkan dan memulihkan data antara versi Android yang berbeza,

contohnya, semasa mengemas kini daripada Andriod versi 4.3 kepada versi 4.4. Walau

bagaimanapun, jika anda menjalankan versi 2.0 (atau yang lebih baru) aplikasi Sandaran &

Pemulihan, anda boleh memulihkan data antara kemas kini itu. Anda boleh menyemak versi

aplikasi Sadaran & Pemulihan di bawah

Tetapan > Aplikasi > Semua > Sandarkan & pulihkan.

Menggunakan aplikasi Sandaran & Pemulihan, anda boleh menyandarkan data secara

manual atau menghidupkan fungsi penyandaran automatik untuk menyimpan data

secara berkala.
Aplikasi Sandaran & Pemulihan disyorkan untuk penyandaran data sebelum anda

melakukan tetapan semula data kilang. Dengan aplikasi ini, anda boleh menyandarkan

jenis data berikut ke kad SD dalam peranti anda:

Penanda buku

Log panggilan

Kenalan

Perbualan

Data kalendar

Untuk menyediakan fungsi sandaran automatik

1

Jika anda membuat sandaran ke kad SD, pastikan kad SD dimasukkan dengan

betul ke dalam peranti anda.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Sandar & Pulihkan.

4

Untuk mendayakan fungsi sandaran automatik, seret penggelongsor ke kanan.

5

Untuk memilih kekerapan sandaran, ketik , kemudian pilih kekerapan sandaran

yang diingini.

6

Untuk memilih tempat menyimpan fail sandaran, ketik > .

7

Untuk memilih jenis data yang hendak disandarkan, tandakan kotak pilihan yang

berkaitan.

8

Untuk menyimpan tetapan anda, ketik .

124

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menyandarkan kandungan secara manual

1

Jika anda membuat sandaran ke kad SD, pastikan kad SD dimasukkan dengan

betul ke dalam peranti anda.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Sandar & Pulihkan.

4

Ketik

Sandaran manual, kemudian pilih destinasi sandaran dan jenis data yang

ingin anda sandarkan.

5

Ketik

Teruskan.

6

Setelah data disandarkan, ketik

Selesai.

Untuk memulihkan kandungan yang disandarkan

1

Jika anda memulihkan kandungan dari kad SD, pastikan kad SD dimasukkan

dengan betul ke dalam peranti anda.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Sandar & Pulihkan.

4

Ketik

Pulihkan data sekarang, kemudian pilih sumber pemulihan dan jenis data

yang anda ingin pulihkan.

5

Ketik

Teruskan.

6

Selepas kandungan dipulihkan, ketik

Selesai.

Jangan lupa bahawa sebarang perubahan yang anda lakukan pada data dan tetapan anda

selepas anda membuat sandaran, termasuk sebarang aplikasi yang anda muat turun, akan

dipadamkan semasa prosedur pemulihan.