Sony Xperia E4g - Mencari nombor pengenalan peranti anda

background image

Mencari nombor pengenalan peranti anda

Peranti anda mempunyai nombor ID (pengenalan) yang unik. Pada peranti anda, nombor

ini dirujuk sebagai IMEI (Identiti Peralatan Mudah Alih Antarabangsa). Anda hendaklah

menyimpan salinan nombor ini. Anda mungkin memerlukannya, sebagai contoh, apabila

anda mengakses perkhidmatan sokongan Xperia™ Care dan perlu mendaftarkan peranti

anda. Selain itu, jika peranti anda dicuri, sesetengah pembekal rangkaian boleh

menggunakan nombor ini untuk menghentikan peranti daripada mengakses rangkaian

dalam negara anda.

Untuk melihat nombor IMEI anda

Tanggalkan penutup untuk melihat nombor IMEI anda.

Buka pendail telefon pada peranti anda dan masukkan

*#06#

.

Untuk melihat nombor IMEI anda di dalam peranti

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Mengenai telefon > Status.

3

Tatal ke

IMEI untuk melihat nombor IMEI.

119

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.