Sony Xperia E4g - Mengemas kini peranti anda

background image

Mengemas kini peranti anda

Anda perlu mengemas kini perisian pada peranti anda untuk mendapatkan kefungsian,

penambahan dan pembaikan pepijat yang terkini untuk memastikan prestasi yang

optimum. Apabila kemas kini perisian tersedia, muncul dalam bar status. Anda juga

boleh menyemak kemas kini baharu secara manual.
Cara yang paling mudah untuk memasang kemas kini perisian adalah dengan

melakukannya secara wayarles dari peranti anda. Walau bagaimanapun, sesetengah

kemas kini tidak tersedia untuk dimuat turun secara wayarles. Anda perlu menggunakan
perisian Xperia™ Companion pada sebuah PC atau komputer Apple

®

Mac

®

untuk

mengemaskini peranti anda.
Untuk maklumat lanjut mengenai kemas kini perisian, lihat

www.sonymobile.com/update

.

Ruang kapasiti storan yang tidak mencukupi mungkin menghalang kemas kini. Pastikan anda

mempunyai kapasiti storan yang mencukupi sebelum mengemaskini.

Untuk menyemak perisian baru

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Pusat Kemas Kini.

Mengemas kini peranti anda secara wayarles

Gunakan aplikasi Update Center untuk mengemas kini peranti anda secara wayarles. Ia

mengendalikan kemas kini aplikasi dan kemas kini sistem serta boleh memudahkan muat

turun aplikasi baru yang dibangunkan untuk peranti anda. Kemas kini yang boleh anda

muat turun melalui rangkaian mudah alih bergantung pada operator anda. Anda

disyorkan supaya menggunakan rangkaian Wi-Fi® sebagai ganti rangkaian mudah alih

untuk memuat turun perisian baru supaya anda boleh mengelakkan kos trafik data.

Untuk memuat turun dan memasang kemas kini sistem

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Pusat Kemas Kini.

3

Pilih kemas kini sistem yang diinginkan, kemudian ketik

Muat turun.

4

Apabila muat turun selesai, ketik

Pasang dan ikut arahan pada skrin untuk

melengkapkan pemasangan.

Untuk memuat turun dan memasang kemas kini aplikasi

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Pusat Kemas Kini.

3

Pilih kemas kini sistem yang diinginkan, kemudian ketik

Kemas Kini. Kemas kini

dipasang secara automatik selepas muat turun.

117

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memasang aplikasi baru

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Pusat Kemas Kini.

3

Pilih aplikasi yang diinginkan, kemudian ketik

Pasang. Aplikasi dipasang secara

automatik selepas muat turun.

Untuk memuat turun dan memasang kemas kini sistem dari panel Pemberitahuan

1

Seret bar status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan.

2

Tatal ke bawah dan pilih kemas kini sistem yang diinginkan, kemudian ketik

Muat

turun.

3

Apabila muat turun selesai, ketik

Pasang dan ikut arahan pada skrin untuk

melengkapkan pemasangan.

Untuk memuat turun dan memasang kemas kini aplikasi dari panel Pemberitahuan

1

Seret bar status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan.

2

Tatal ke bawah dan pilih kemas kini sistem yang diinginkan, kemudian ketik

Kemas Kini. Kemas kini dipasang secara automatik selepas muat turun.

Untuk memasang aplikasi baru dari panel Pemberitahuan

1

Seret bar status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan.

2

Tatal ke bawah dan pilih aplikasi yang diinginkan, kemudian ketik

Pasang. Aplikasi

baru dipasang secara automatik selepas muat turun.

Mengemas kini peranti anda menggunakan komputer

Anda boleh memuat turun dan memasang kemas kini perisian pada peranti anda

menggunakan komputer dengan sambungan Internet. Anda memerlukan satu kabel
USB dan sebuah PC atau komputer Apple

®

Mac

®

yang menjalankan perisian Xperia™

Companion.

Jika anda tidak mempunyai perisian Xperia™ Companion dipasang pada komputer yang

berkenaan, sambungkan peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB dan ikut arahan

pemasangan pada skrin.

Untuk mengemaskini peranti anda menggunakan komputer

1

Pastikan yang perisian Xperia™ Companion telah dipasang pada komputer PC
atau Apple

®

Mac

®

.

2

Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti anda kepada komputer.

3

Komputer: Lancarkan perisian Xperia™ Companion. Selepas beberapa ketika,

komputer mengesan peranti anda dan mencari perisian baharu.

4

Komputer: Jika kemas kini perisian baru dikesan, tetingkap pop-timbul akan

kelihatan. Ikuti arahan pada paparan untuk menjalankan kemas kini perisian

berkaitan.

Apabila anda menyambungkan peranti ke komputer melalui kabel USB, anda akan digesa

untuk memasang perisian, atau batalkan, melainkan anda telah memilih

Jangan tunjukkan lagi

sebelum ini.