Sony Xperia E4g - Mengurus fail menggunakan komputer

background image

Mengurus fail menggunakan komputer

pada halaman 122 .

Mengurus fail menggunakan komputer

Gunakan sambungan kabel USB di antara komputer Windows

®

dan peranti anda untuk

memindahkan dan mengurus fail anda. Sebaik sahaja dua peranti itu disambungkan,

anda boleh menyeret dan melepaskan kandungan antara peranti anda dan komputer

atau antara storan dalaman peranti anda dan kad SD, menggunakan penjelajah fail

komputer.

Jika anda memiliki PC atau sebuah komputer Apple

®

Mac

®

, anda boleh menggunakan

Xperia™ Companion untuk mengakses sistem fail peranti anda.

Memindahkan fail menggunakan mod pemindahan Media melalui Wi-
Fi

®

Anda boleh memindahkan fail antara peranti anda dan peranti serasi MTP lain, seperti
komputer, menggunakan sambungan Wi-Fi

®

. Sebelum menyambung, anda terlebih

dahulu perlu memasangkan dua peranti tersebut. Jika anda memindahkan muzik, video,

gambar atau fail media lain antara peranti anda dan komputer, adalah paling baik

122

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

menggunakan aplikasi Media Go™ pada komputer. Media Go™ menukarkan fail media

supaya anda boleh menggunakannya pada peranti anda.

Untuk menggunakan ciri ini, anda memerlukan peranti didayakan Wi-Fi

®

yang menyokong

pemindahan Media, sebagai contoh, komputer yang menjalankan Microsoft

®

Windows Vista

®

atau Windows

®

7.

Untuk membuat persediaan bagi menggunakan peranti anda secara wayarles dengan

komputer

1

Pastikan mod pemindahan Media didayakan pada peranti anda. Mod ini biasanya

didayakan secara lalai.

2

Pastikan fungsi Wi-Fi

®

dihidupkan.

3

Dari Skrin Utama anda, ketik .

4

Cari dan ketik

Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Kesambungan USB.

5

Ketik

Pasangkan dengan PC, kemudian ketik Strsnya.

6

Ikut arahan pada skrin untuk menyelesaikan proses persediaan.

Untuk menyambung secara wayarles ke peranti pasangan

1

Pastikan mod pemindahan Media didayakan pada peranti anda. Mod ini biasanya

didayakan secara lalai.

2

Pastikan fungsi Wi-Fi

®

dihidupkan.

3

Dari Skrin Utama anda, ketik .

4

Cari dan ketik

Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Kesambungan USB.

5

Ketik peranti pasangan yang hendak disambungkan, kemudian ketik

Sambun..

Untuk memutuskan sambungan daripada peranti pasangan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Kesambungan USB.

3

Ketik peranti pasangan yang anda ingin putuskan sambungan.

4

Ketik

Putuskan sambungan.

Untuk memisahkan pasangan dengan peranti lain

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kesambungan Xperia™ > Kesambungan USB.

3

Ketik peranti berpasangan yang anda ingin pisahkan.

4

Ketik

Ceraikan.