Sony Xperia E4g - Bunyi, nada dering dan kelantangan

background image

Bunyi, nada dering dan kelantangan

Anda boleh menyelaraskan kelantangan nada dering untuk panggilan masuk dan

pemberitahuan serta ulang main muzik dan video. Anda juga boleh menetapkan peranti

anda kepada mod senyap supaya ia tidak berdering semasa anda berada dalam

mesyuarat.

Untuk melaraskan aras kelantangan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Kelantangan.

3

Seret penggelangsar kelantangan ke kedudukan yang diingini.

Anda boleh menekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah untuk melaraskan aras

kelantangan nada dering dan ulang main media meskipun skrin dikunci.

Untuk menetapkan peranti anda kepada mod getar

Tekan kekunci kelantangan ke bawah sehingga kelihatan dalam bar status.

Untuk menetapkan peranti anda kepada mod senyap

1

Tekan kekunci kelantangan ke bawah sehingga peranti bergetar dan kelihatan

dalam bar status.

2

Tekan kekunci kelantangan ke bawah sekali lagi. muncul dalam bar status.

Tekan kekunci kelantangan ke atas untuk keluar daripada mod senyap.

Untuk menetapkan peranti anda kepada mod getar dan dering

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi.

3

Tandakan kotak semak

Bergetar apabila berdering.

37

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan nada dering

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Bunyi > Nada dering telefon.

3

Buat pilihan daripada senarai atau ketik untuk memilih fail muzik yang disimpan

pada peranti anda.

4

Untuk mengesahkan, ketik

Selesai.

Untuk memilih bunyi pemberitahuan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Bunyi pemberitahuan.

3

Buat pilihan daripada senarai atau ketik dan pilih fail muzik yang disimpan pada

peranti anda.

4

Untuk mengesahkan, ketik

Selesai.

Sesetengah aplikasi mempunyai bunyi pemberitahuannya yang tersendiri, yang boleh anda

pilih daripada tetapan aplikasi.

Untuk mendayakan nada sentuh

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi.

3

Tandakan kotak semakan

Nada sentuh pad dail dan Bunyi sentuhan.