Sony Xperia E4g - Kunci skrin

background image

Kunci skrin

Terdapat beberapa cara untuk mengunci skrin. Tahap keselamatan bagi setiap jenis

kunci disenaraikan di bawah dalam susunan paling lemah hingga paling kukuh:

Leret – tiada perlindungan, tetapi anda mempunyai akses pantas ke skrin Utama

Buka Kunci Bluetooth – membuka kunci peranti anda dengan menggunakan peranti

Bluetooth pasangan

Buka Kunci Wajah – membuka kunci peranti anda apabila anda memandangnya

Corak – lukis corak yang mudah dengan jari untuk membuka kunci peranti anda

PIN – masukkan PIN angka sekurang-kurangnya empat digit untuk membuka kunci

peranti anda

Kata laluan – masukkan kata laluan angka-abjad untuk membuka kunci peranti anda

Anda perlu mengingati corak, PIN atau kata laluan buka kunci skrin anda. Jika anda terlupa

maklumat ini, data penting seperti kenalan dan mesej mungkin tidak dapat dipulihkan.

Untuk menukar jenis kunci skrin

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Keselamatan > Kunci skrin.

3

Ikut arahan dalam peranti anda dan pilih jenis kunci skrin yang lain.

Untuk membuka kunci skrin menggunakan ciri buka kunci Bluetooth®

Pastikan peranti anda dan peranti Bluetooth® lain dipasangkan sebelum anda menggunakan

ciri buka kunci Bluetooth®. Untuk maklumat lanjut mengenai pasangan, lihat

Untuk membuat

memasangkan peranti anda dengan peranti Bluetooth® lain

pada halaman 104 .

1

Dari skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Tetapan > Keselamatan.

2

Ketik

Kunci skrin > Bluetooth unlock.

3

Ketik

Teruskan dan pilih peranti yang anda ingin gunakan untuk membuka kunci

skrin, kemudian ketik

Teruskan.

4

Pilih pilihan sebagai kunci sandaran untuk membuka kunci skrin apabila tiada

peranti Bluetooth® disambungkan.

5

Dalam peranti Bluetooth® lain, cari dan ketik nama peranti anda di bawah

Tetapan > Bluetooth > Peranti pasangan. Apabila Bersambung muncul pada

peranti Bluetooth®, tekan kekunci kuasa pada peranti anda dengan segera.

Jika peranti anda diputuskan sambungan daripada peranti Bluetooth®, anda perlu membuka

kunci skrin menggunakan PIN atau Corak.

Untuk menyediakan ciri Buka Kunci Wajah

1

Dari Skrin Utama anda, ketik >

Tetapan > Keselamatan > Kunci skrin.

2

Ketik

Buka Kunci Muka, kemudian ikuti arahan dalam peranti anda untuk

menangkap foto wajah anda.

3

Setelah wajah anda berjaya dirakam, ketik

Teruskan.

4

Pilih kaedah buka kunci sandaran dan ikuti arahan dalam peranti untuk

melengkapkan persediaan.

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, rakam muka anda dalam kawasan dalam bangunan

yang bercahaya terang tetapi tidak terlalu terang dan pegang peranti pada paras mata.

40

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuka kunci skrin menggunakan ciri Buka Kunci Wajah

1

Aktifkan skrin.

2

Lihat peranti anda dari sudut yang sama yang anda gunakan untuk merakam foto

Buka Kunci Wajah anda.

Jika ciri Buka Kunci Wajah gagal untuk mengenali wajat anda, anda mesti menggunakan

kaedah buka kunci untuk membuka kunci skrin.

Untuk membuat corak kunci skrin

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Keselamatan > Kunci skrin > Corak.

3

Ikut arahan dalam peranti anda.

Jika corak kunci anda ditolak lima kali berturut-turut apabila anda cuba membuka kunci

peranti, anda perlu menunggu 30 saat dan kemudian cuba lagi.

Untuk menukar corak kunci skrin

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Keselamatan > Kunci skrin.

3

Lukis corak buka kunci skrin anda.

4

Ketik

Corak dan ikuti arahan dalam peranti anda,

Untuk membuat PIN kunci skrin

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Keselamatan > Kunci skrin > PIN.

3

Masukkan PIN angka.

4

Jika perlu, ketik untuk meminimumkan papan kekunci.

5

Ketik

Teruskan.

6

Masukkan semula dan sahkan PIN anda.

7

Jika perlu, ketik untuk meminimumkan papan kekunci.

8

Ketik

OK.

Untuk membuat kata laluan kunci skrin

1

Dari Skrin Utama anda, ketik >

Tetapan > Keselamatan > Kunci skrin > Kata

Lalulan.

2

Masukkan kata laluan.

3

Jika perlu, ketik untuk meminimumkan papan kekunci.

4

Ketik

Teruskan.

5

Masukkan semula dan sahkan kata laluan anda.

6

Jika perlu, ketik untuk meminimumkan papan kekunci.

7

Ketik

OK.

Untuk melihat pemberitahuan dari skrin kunci

1

Dari skrin kunci, seret bar status ke bawah.

2

Ketik pemberitahuan yang anda ingin lihat.

Anda hanya boleh melihat pemberitahuan dari skrin kunci apabila anda mengunci skrin anda

dengan mod

Leret.