Sony Xperia E4g - Lamunan

background image

Lamunan

Lamunan merupakan gambar skrin interaktif yang memaparkan warna, foto atau

tayangan slaid secara automatik semasa peranti anda diletakkan pada dok atau sedang

dicas dan skrin melahu.

Untuk mengaktifkan gambar skrin Lamunan

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Lamunan.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Lamunan ke kanan.

Untuk memilih kandungan bagi gambar skrin Lamunan

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Lamunan.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Lamunan ke kanan.

4

Pilih gambar yang ingin dipaparkan apabila gambar skrin aktif.

39

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan bila gambar skrin Lamunan dimulakan

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Lamunan.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Lamunan ke kanan.

4

Untuk mengaktifkan gambar skrin Lamunan serta-merta, ketik

Mulakan sekarang.

5

Untuk menetapkan pilihan pengaktifan automatik, ketik

Bila untuk melamun,

kemudian buat pilihan.