Sony Xperia E4g - Mengakses tetapan

background image

Mengakses tetapan

Lihat dan tukar tetapan untuk peranti anda daripada menu Tetapan. Menu Tetapan

boleh diakses dari skrin Aplikasi dan panel tetapan Pantas.

Untuk membuka menu tetapan peranti daripada skrin Aplikasi

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Ketik

Tetapan.

Untuk melihat maklumat tentang peranti anda

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Mengenai telefon.

Untuk membuka panel Tetapan pantas

Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah.

Untuk memilih tetapan yang dipaparkan pada panel Tetapan pantas

1

Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah, kemudian ketik

Sunting.

2

Dalam bar di sebelah bawah skrin, sentuh terus ikon untuk tetapan pantas yang

ingin anda tambahkan, kemudian seret dan lepaskannya di bahagian atas skrin.

Untuk menyusun semula panel Tetapan pantas

1

Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah, kemudian ketik

Sunting.

2

Sentuh dan tahan ikon, kemudian alihnya ke kedudukan yang diinginkan.

3

Ketik

Selesai.