Sony Xperia E4g - Tarikh & masa

background image

Tarikh & masa

Anda boleh menukar tarikh dan masa pada peranti anda.

Untuk menetapkan tarikh secara manual

1

Dari Skrin Utama, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Tarikh & masa.

3

Nyahtanda kotak semak

Tarikh & masa automatik, jika ia ditandakan.

4

Ketik

Tetapkan tarikh.

5

Laraskan tarikh dengan menatal ke atas dan ke bawah.

6

Ketik

Tetapkan.

Untuk menetapkan masa secara manual

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Tarikh & masa.

3

Nyahtanda

Tarikh & masa automatik kotak semak jika ia bertanda.

4

Ketik

Tetapkan waktu.

5

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melaraskan jam dan minit.

6

Jika berkenaan, tatal ke atas untuk menukar

AM kepada PM, atau sebaliknya.

7

Ketik

Tetapkan.

Untuk menetapkan zon waktu

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan >Tarikh & masa.

3

Nyahtanda kotak semak

Zon waktu automatik, jika ia ditandakan.

4

Ketik

Pilih zon waktu.

5

Pilih pilihan.