Sony Xperia E4g - Tetapan bahasa

background image

Tetapan bahasa

Anda boleh memilih bahasa lalai untuk peranti anda dan menukarnya lagi kemudian.

Anda juga boleh menukar bahasa penulisan untuk input teks. Lihat

Memperibadikan

papan kekunci Xperia

pada halaman 47 .

41

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar bahasa

1

Dari Skrin Utama, ketik .

2

Dapatkan dan ketik

Tetapan > Bahasa & input > Bahasa.

3

Pilih pilihan.

4

Ketik

OK.

Jika anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, cari dan ketik .

Kemudian pilih teks di sebelah

dan pilih entri pertama dalam menu yang terbuka.

Kemudian, anda boleh memilih bahasa yang anda mahukan.