Sony Xperia E4g - Menguruskan kandungan video

background image

Menguruskan kandungan video

Untuk mendapatkan maklumat filem secara manual

1

Pastikan peranti anda mempunyai sambungan data yang aktif.

2

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Filem.

3

Seret sisi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Filem,

kemudian semak imbas kategori dan ke fail video yang ingin anda dapatkan

maklumatnya.

4

Sentuh terus imej kecil video, kemudian ketik

Carian maklumat.

5

Dalam medan carian, masukkan kata kunci untuk video, kemudian ketik kekunci

sahkan pada papan kekunci. Semua padanan dipaparkan dalam senarai.

6

Pilih hasil carian, kemudian ketik

Selesai. Muat turun maklumat bermula.

Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai video yang baru ditambah secara automatik

setiap kali aplikasi Filem dibuka jika anda menandai kotak semak

Dapatkan butiran video di

bawah Tetapan.

Jika maklumat yang dimuat turun salah, cari sekali lagi menggunakan kata kunci yang

berbeza.

Untuk mengosongkan maklumat mengenai video

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Filem.

2

Seret sisi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Filem,

kemudian semak imbas kategori dan ke fail video yang ingin anda sunting.

3

Sentuh terus imej kecil video, kemudian ketik

Kosongkan maklumat.

Untuk memadamkan video

1

Dari skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Filem.

2

Seret sisi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Filem,

kemudian semak imbas kategori dan ke fail video yang ingin anda padamkan.

3

Sentuh terus gambar kecil video, kemudian ketik

Padam daripada senarai yang

kelihatan.

4

Ketik

Padam sekali lagi untuk mengesahkan.

99

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.