Sony Xperia E4g - Menonton video dalam aplikasi Filem

background image

Menonton video dalam aplikasi Filem

Gunakan aplikasi Filem untuk memainkan filem dan kandungan video lain yang telah

anda simpan atau muat turun ke telefon anda. Aplikasi Filem membantu anda

mendapatkan seni poster, ringkasan plot, maklumat genre dan butiran pengarah untuk

setiap filem juga. Anda turut dapat memainkan filem anda pada peranti lain yang

disambungkan pada rangkaian yang sama.

Sesetengah fail video mungkin tidak dapat dimainkan dalam aplikasi Filem.

1

Lihat pilihan menu

2

Paparkan video yang terbaru dimainkan

3

Seret sisi kiri skrin ke kanan untuk menyemak imbas semua video yang dimuat turun dan disimpan

4

Ketik untuk memainkan fail video yang disimpan atau dimuat turun

5

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

Untuk memainkan video dalam Filem

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Filem.

2

Cari dan ketik video yang hendak dimainkan. Jika video itu tidak dipaparkan pada

skirn, seret sisi kiri skrin ke kanan untuk membuka skrin utama Filem, kemudian

cari dan ketik video yang hendak dimainkan.

3

Untuk memaparkan atau menyembunyikan kawalan, ketik skrin.

4

Untuk menjedakan main, ketik . Untuk menyambung semula main, ketik .

5

Untuk memutar balik, seret penanda bar kemajuan ke kiri. Untuk memaju pantas,

seret penanda bar kemajuan ke kanan.

Untuk memainkan filem pada peranti luaran

1

Apabila video dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan semua kawalan.

2

Ketik >

Throw.

3

Pilih peranti luaran untuk memainkan video. Jika tiada peranti luaran tersedia, ikut

arahan pada skrin untuk menambahkan peranti.

Untuk menukar tetapan dalam Filem

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Filem.

2

Ketik >

Tetapan, kemudian tukar tetapan seperti yang diingini.

98

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar tetapan bunyi semasa video dimainkan

1

Semasa video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan bunyi.

3

Tandakan kotak semak untuk seting bunyi yang anda mahu aktifkan.

4

Setelah anda selesai, ketik

OK.

Untuk berkongsi video

1

Apabila video disimpan di bawah Filem atau rancangan TV dimainkan, ketik ,

kemudian ketik

Kongsi.

2

Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi video yang dipilih

kemudian ikut langkah yang relevan untuk menghantarnya.