Sony Xperia E4g - Alarm en klok

background image

Alarm en klok

U kunt één of meerdere alarmen instellen en alle geluiden op uw apparaat als

alarmsignaal gebruiken. Het alarm gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld. Het

signaal klinkt echter wel wanneer het apparaat is ingesteld op de stille modus.
De weergave-indeling voor alarmtijden is dezelfde als de indeling die u hebt geselecteerd

voor de algemene tijdinstellingen, bijvoorbeeld een 12-uurs- of 24-uursindeling.

1

Ga naar het startscherm van het alarm

113

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

2

Geef een wereldklok weer en pas de instellingen aan

3

Open de stopwatchfunctie

4

Open de timerfunctie

5

Open de datum- en tijdinstellingen van de klok

6

Schakel een alarm in of uit

7

Geef opties weer

8

Voeg een nieuw alarm toe

Een nieuw alarm instellen

1

Tik op uw startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Alarm en klok.

3

Tik op .

4

Tik op

Tijd en pas de tijd aan door omhoog of omlaag te bladeren.

5

Tik op

Instellen.

6

Bewerk indien gewenst de overige alarminstellingen.

7

Tik op

Gereed.

Een alarm in de sluimerstand zetten wanneer het klinkt

Tik op

Sluimeren.

Een weerklinkend alarm uitschakelen

Schuif naar rechts.

Om een sluimerend alarm uit te schakelen, kunt u het omlaag naar de statusbalk slepen om

het meldingsvenster te openen en vervolgens op te tikken.

Een bestaand alarm bewerken

1

Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.

2

Voer de gewenste wijzigingen door.

3

Tik op

Gereed.

Een alarm in- of uitschakelen

Open de applicatie voor alarm en klok en sleep de schuifregelaar naast het alarm

in de aan- of uitstand.

Een alarm verwijderen

1

Open de applicatie voor alarm en klok en houd het alarm dat u wilt verwijderen

enige tijd aangeraakt.

2

Tik op

Alarm verwijderen en vervolgens op Ja.

Het geluid voor een alarm instellen

1

Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.

2

Tik op

Alarmgeluid en selecteer een optie of tik op om een van uw

muziekbestanden te selecteren.

3

Tik twee keer op

Gereed.

Een herhaald alarm instellen

1

Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.

2

Tik op

Herhalen.

3

Markeer de selectievakjes voor de gewenste dagen en tik op

OK.

4

Tik op

Gereed.

De trilfunctie voor een alarm activeren

1

Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.

2

Markeer het selectievakje

Trillen.

3

Tik op

Gereed.

114

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een alarm zo instellen dat het ook klinkt in de stille modus

1

Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.

2

Markeer het selectievakje

Alarm in stille modus en tik vervolgens op Gereed.

115

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.