Sony Xperia E4g - Applicaties downloaden van andere bronnen

background image

Applicaties downloaden van andere bronnen

Wanneer uw apparaat is ingesteld om downloads toe te staan van andere bronnen dan

Google Play™, kunt u applicaties direct van andere websites downloaden door de

desbetreffende downloadinstructies te volgen.

Als u applicaties installeert van onbekende oorsprong of uit een onbetrouwbare bron, kan uw

apparaat beschadigd raken. Download alleen applicaties die afkomstig zijn van betrouwbare

bronnen. Neem contact op met de leverancier van de applicatie als u vragen hebt of

problemen ondervindt.

Het downloaden van applicaties van andere bronnen toestaan

1

Tik in het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Beveiliging.

3

Schakel het selectievakje

Onbekende bronnen in.

4

Tik op

OK.

Sommige applicaties kunnen toegang nodig hebben tot gegevens, instellingen en diverse

functies op uw apparaat om goed te kunnen werken. Installeer en geef alleen toestemming aan

applicaties die u vertrouwt.

U kunt de verleende toestemmingen aan een gedownloade applicatie bekijken door op de

applicatie onder

Instellingen > Apps te tikken.

27

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.