Sony Xperia E4g - Geluid, beltoon en volume

background image

Geluid, beltoon en volume

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor binnenkomende gesprekken en meldingen,

en voor muziek- en videoweergave. U kunt uw apparaat ook op de stille modus instellen,

zodat deze niet overgaat terwijl u in een vergadering bent.

Het volume aanpassen

1

Tik in het Startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Geluid > Volumes.

3

Sleep de volumeschuiven naar de gewenste posities.

U kunt ook op de knoppen voor volume omhoog of omlaag drukken om het volume voor de

beltoon en het afspelen van media aan te passen, zelfs als het scherm vergrendeld is.

De trilstand instellen voor het apparaat

Schuif de volumetoets omlaag totdat op de statusbalk wordt weergegeven.

De stille modus instellen voor het apparaat

1

Druk op de volume omlaag tot het apparaat trilt en op de statusbalk wordt

weergegeven.

2

Druk nogmaals op de toets volume omlaag. wordt weergegeven in de

statusbalk.

Druk op de toets volume omhoog om de stille modus te verlaten.

De tril- en belmodus instellen voor het apparaat

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Geluid.

3

Schakel het selectievakje

Trillen bij bellen in.

37

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een ringtone instellen

1

Tik vanaf het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Geluid > Ringtone telefoon.

3

Selecteer één van de opties in de lijst of tik op om een muziekbestand te

selecteren dat op uw apparaat is opgeslagen.

4

Tik op

Gereed om te bevestigen.

Het meldingsgeluid selecteren

1

Tik in het Startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Geluid > Meldingsgeluid.

3

Selecteer een optie in de lijst of tik op om een muziekbestand op uw apparaat

te selecteren.

4

Tik op

Gereed om te bevestigen.

Sommige toepassingen hebben hun eigen specifieke meldingsgeluiden die u in de instellingen

van de toepassing kunt selecteren.

Aanraaktonen inschakelen

1

Tik op Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Geluid.

3

Schakel de selectievakjes

Aanraaktonen toetsenblok en Aanraakgeluiden in.