Sony Xperia E4g - Scherminstellingen

background image

Scherminstellingen

De schermhelderheid aanpassen

1

Tik op uw startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Scherm > Helderheid.

3

Schakel het selectievakje

Aanpassen aan lichtomstandigheden uit als dit is

ingeschakeld.

4

Versleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.

Verlaag de helderheid om de prestaties van de batterij te verhogen.

Het scherm op trillen bij aanraken instellen

1

Tik in uw startscherm op .

2

Ga naar

Instellingen> Geluid en tik erop.

3

Markeer het selectievakje

Trillen bij aanraking. Het scherm trilt nu wanneer u op

selectietoetsen en op bepaalde applicaties tikt.

Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet

wordt gebruikt

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Scherm > Slaapstand.

3

Selecteer een optie.

Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets .

Slimme achtergrondverlichting

De slimme achtergrondverlichting houdt het scherm aan zolang u het apparaat in uw

hand houdt. Zodra u het apparaat neerlegt, schakelt het scherm uit overeenkomstig de

slaapinstelling.

De slimme achtergrondverlichting inschakelen

1

Tik op uw startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Scherm > Smart-tegenlicht.

3

Sleep de schuifregelaar naast

Smart-tegenlicht naar rechts.