Sony Xperia E4g - Schermvergrendeling

background image

Schermvergrendeling

Er zijn verschillende manieren om het scherm te vergrendelen. Het beveiligingsniveau van

ieder vergrendelingstype wordt hieronder weergegeven van zwak naar sterk.

Vegen – geen beveiliging, maar u hebt snel toegang tot het startscherm

Bluetooth ontgrendeling – ontgrendelt uw toestel via gekoppelde Bluetooth-apparaten

Beveiliging via gezichtsherkenning – ontgrendelt uw apparaat als u ernaar kijkt

Patroon – teken een eenvoudig patroon met uw vinger om uw toestel te ontgrendelen

Pincode – voer een pincode in van minstens vier cijfers om uw toestel te ontgrendelen

Wachtwoord – voer een alfanumeriek wachtwoord in om uw toestel te ontgrendel

Het is heel belangrijk dat u het patroon, de pincode of het wachtwoord voor

schermontgrendeling onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke gegevens,

zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen.

Het schermvergrendelingstype wijzigen

1

Tik in het startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling.

3

Volg de instructies op uw apparaat en selecteer een ander

schermvergrendelingstype.

Het scherm ontgrendelen met behulp van de ontgrendelfunctie Bluetooth®

Zorg dat uw toestel en andere Bluetooth®-apparaten gekoppeld zijn voordat u de

ontgrendelfunctie Bluetooth® gebruikt. Voor meer informatie over koppelen, zie

Uw apparaat

met een ander Bluetooth®-apparaat koppelen

op pagina 104 .

1

Tik vanaf het hoofdscherm op en vind en tik vervolgens op

Instellingen >

Beveiliging.

2

Tik op

Schermvergrendeling > Bluetooth unlock.

3

Tik op

Doorgaan en selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken om het scherm te

ontgrendelen en tik vervolgens op

Doorgaan.

4

Selecteer een optie als de back-upvergrendeling om het scherm te ontgrendelen

wanneer geen Bluetooth®-apparaten gekoppeld zijn.

5

Vind en tik in andere Bluetooth®-apparaten op de naam van uw toestel onder

Instellingen > Bluetooth > Gekoppelde apparaten. Wanneer Verbonden op de

Bluetooth®-apparaten verschijnt, druk dan meteen op de aan-/uitknop van uw

toestel.

Als uw toestel is losgekoppeld van andere Bluetooth®-apparaten, moet het scherm

ontgrendelen met behulp van een pincode of een patroon.

Beveiliging via gezichtsherkenning instellen

1

Tik in het Startscherm op >

Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling.

2

Tik op

Ontgrendeling via gezichtsherkenning en volg vervolgens de instructies op

uw telefoon om een foto van uw gezicht vast te leggen.

3

Nadat uw gezicht is vastgelegd, tikt u op

Doorgaan.

4

Selecteer een alternatieve ontgrendelmethode en volg de aanwijzingen op het

apparaat om het instellen te voltooien.

Leg voor de beste resultaten uw gezicht vast op een overdekte en goed verlichte, maar niet te

heldere plek en houd het apparaat op ooghoogte.

40

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het scherm met behulp van de beveiligingsfunctie via gezichtsherkenning

ontgrendelen

1

Activeer het scherm.

2

Kijk onder dezelfde hoek naar het apparaat als toen u uw foto voor de beveiliging

via gezichtsherkenning maakte.

Als de functie voor beveiliging via gezichtsherkenning uw gezicht niet herkent, moet u de

alternatieve ontgrendelmethode gebruiken om het scherm te ontgrendelen.

Een patroon voor schermontgrendeling maken

1

Tik in het startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > Patroon.

3

Voer de instructies op uw apparaat uit.

Als uw patroon voor schermontgrendeling vijf keer achter elkaar wordt afgewezen als u uw

apparaat probeert te ontgrendelen, wacht u 30 seconden en probeert u het opnieuw.

Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

1

Tik op uw Startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling.

3

Teken uw patroon voor schermontgrendeling.

4

Tik op

Patroon en voer de instructies op uw apparaat uit.

Een pincode voor schermontgrendeling maken

1

Tik in het startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > PIN.

3

Voer een numerieke pincode in.

4

Tik, indien nodig, op om het toetsenbord te minimaliseren.

5

Tik op

Doorgaan.

6

Voer uw pincode opnieuw in en bevestig uw invoer.

7

Tik, indien nodig, op om het toetsenbord te minimaliseren.

8

Tik op

OK.

Een wachtwoord voor schermvergrendeling creëren

1

Tik vanuit uw Startscherm op >

Instellingen > Beveiliging >

Schermvergrendeling > Wachtwoord.

2

Voer een wachtwoord in.

3

Tik, indien nodig, op om het toetsenbord te minimaliseren.

4

Tik op

Doorgaan.

5

Voer uw wachtwoord opnieuw in en bevestig het.

6

Tik, indien nodig, op om het toetsenbord te minimaliseren.

7

Tik op

OK.

Meldingen vanaf het vergrendelscherm bekijken

1

Versleep de statusbalk vanaf het vergrendelscherm omlaag.

2

Tik op de melding die u wilt bekijken.

U kunt meldingen vanaf het vergrendelscherm alleen bekijken wanneer u uw scherm

vergrendelt met de

Vegen-modus.