Sony Xperia E4g - SIM-kaartbeveiliging

background image

SIM-kaartbeveiliging

U kunt elke SIM-kaart die u in uw apparaat gebruikt, vergrendelen en ontgrendelen met

een pincode (PIN = Personal Identity Number). Als een SIM-kaart is vergrendeld, is het

bijbehorende abonnement beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. Telkens wanneer u

uw apparaat inschakelt, moet u dus een pincode invoeren.
Als u uw pincode vaker onjuist invoert dan maximaal toegestaan, wordt de SIM-kaart

geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe

pincode invoeren. U ontvangt de pincode en de PUK-code van uw netwerkoperator.

Een simkaartblokkering instellen

1

Tik vanaf de startpagina op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Beveiliging > SIM-vergrendeling instellen.

3

Markeer het selectievakje

SIM vergrendelen.

4

Voer de pincode voor de simkaart in en tik op

OK. De simkaartblokkering is nu

actief en telkens wanneer u het toestel opnieuw opstart, wordt u gevraagd om

deze code in te vullen.

Simkaartblokkering opheffen

1

Tik vanaf de startpagina op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Beveiliging > SIM-vergrendeling instellen.

3

Schakel het selectievakje

SIM vergrendelen uit.

4

Voer de pincode voor de simkaart in en tik op

OK.

De pincode voor de simkaart wijzigen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Instellingen > Beveiliging > SIM-vergrendeling instellen.

3

Tik op

SIM PIN-code wijzigen.

4

Voer de oude pincode voor de simkaart in en tik op

OK.

5

Voer de nieuwe pincode voor de simkaart in en tik op

OK.

6

Voer de nieuwe pincode voor de simkaart opnieuw in en tik op

OK.

38

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een geblokkeerde simkaart met behulp van een PUK-code deblokkeren

1

Voer de PUK-code in en tik op

.

2

Voer een nieuwe pincode in en tik op

.

3

Voer de nieuwe pincode nogmaals in en tik op

.

Hebt u te vaak een onjuiste PUK-code ingevoerd, neem dan contact op met uw

netwerkoperator voor een nieuwe SIM-kaart.