Sony Xperia E4g - Taalinstellingen

background image

Taalinstellingen

U kunt een standaardtaal selecteren voor uw apparaat en dit op een later moment weer

wijzigen. U kunt tevens de schrijftaal voor tekstinvoer wijzigen. Zie

Het Xperia-

toetsenbord personaliseren

op pagina 47 .

41

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De taal wijzigen

1

Tik op het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Taal en invoer > Taal.

3

Selecteer een optie.

4

Tik op

OK.

Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, zoekt u het pictogram

en tikt u erop. Selecteer vervolgens de tekst naast

en selecteer de eerste vermelding in

het menu dat verschijnt. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren.